• Start
 • Blog
 • Regulamin sklepu internetowego - jak dobrze przygotować?
Jak przygotować dobry regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego - na co zwrócić uwagę, aby dobrze go przygotować w moim e-sklepie?

Regulamin sklepu internetowego to jedno z najważniejszych narzędzi prawnych i informacyjnych, które powinno być dostępne na stronie Twojego e-sklepu. Stanowi on zbiór zasad i warunków, na jakich oferujesz swoje produkty klientom online. Stworzenie dobrego regulaminu sklepu internetowego jest kluczowym elementem prowadzenia działań w e-handlu.

Obejrzyj poniższy film, z którego dowiesz się, jak przygotować dobry regulamin sklepu internetowego i na co zwrócić w tym przypadku uwagę.

Niniejszy artykuł rozwija dodatkowo zagadnienie tworzenia regulaminu dla e-sklepu, wskazując co należy zrobić krok po kroku oraz udzielając odpowiedzi na pytania:

 • dlaczego regulamin sklepu internetowego jest ważny?
 • jak przygotować taki regulamin?
 • jak może wyglądać jego przykładowy zakres informacyjny?

Dlaczego regulamin sklepu internetowego jest dla mojego e-biznesu ważny?

Regulamin sklepu internetowego to nie tylko formalność prawna. To ważny dokument, który ma na celu uregulowanie relacji między Tobą - jako sprzedawcą - a klientami korzystającymi ze strony internetowej Twojego sklepu i dokonującymi w nim zakupów. Oto najważniejsze powody, dlaczego jest on istotny:

1. Ochrona interesów Twoich i Twojego sklepu

Regulamin sklepu internetowego pozwala zdefiniować zasady, na których prowadzisz działania e-commerce. Powinieneś w nim określić m. in. warunki gwarancji, zasady zwrotu towarów, politykę prywatności i inne istotne kwestie, które chronić będą Twoje interesy jako sprzedawcy, a jednocześnie dawać jasne wytyczne konsumentom, w jaki sposób powinni postępować. Regulamin umożliwia określenie jasnych i sprawiedliwych zasad współpracy obu stron procesu zakupów online.

2. Czytelna informacja dla e-konsumentów

Dokument dostarcza konsumentom pełnych i rzetelnych informacji na temat zakupów w Twoim sklepie internetowym. Pozwala to na uniknięcie nieporozumień i konfliktów.

3. Zgodność z przepisami i zabezpieczenie praw konsumentów

Dobrze przygotowany regulamin sklepu internetowego pomaga Tobie - jako sprzedawcy -  spełnić wymogi prawne i regulacje związane z handlem elektronicznym, w tym zabezpiecza również prawa konsumentów. Jest zgodny z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, a także nie zawiera klauzul niedozwolonych.

4. Zaufanie klientów do Twojego sklepu

Przejrzysty regulamin może przyczynić się do zbudowania zaufania konsumentów do Twojej marki i sklepu internetowego. Kiedy widzą oni, że regulamin został przygotowany w sposób staranny, a Ty przygotowany jesteś na różne sytuacje i przestrzegasz zasad, będa bardziej skłonni do dokonywania zakupów w Twoim e-sklepie.

5. Rozstrzyganie sporów

Dobry regulamin sklepu internetowego powinien zawierać postanowienia, dotyczące sposobów rozstrzygania sporów, co pozwala na wyjaśnienie sytuacji w przypadku konfliktu z klientem. Pamiętaj również, że jako sprzedawca online, posiadający siedzibę na terenie UE lub EOG, zobowiązany jesteś do zamieszczenia w sposób wyraźny linku do platformy ODR.

Zgodnie z przepisami, jeżeli prowadzisz handel elektroniczny na terenie UE, Norwegii, Islandii lub w Liechtensteinie, musisz wypełnić następujące obowiązki sprzedawcy w odniesieniu do platformy ODR: 

 1. Należy wyraźnie podać adres e-mail na stronie internetowej sklepu. Zamieszczenie jedynie interaktywnego formularza kontaktowego nie jest wystarczające.

Na stronie internetowej sklepu należy również podać link do platformy internetowego rozstrzygania sporów ec.europa.eu/consumers/odr. Link ten musi być dobrze widoczny i łatwo dostępny w witrynie.

Dobry regulamin sklepu internetowego

Dobry regulamin sklepu internetowego - jak mogę go przygotować?

Teraz, gdy wiemy, dlaczego regulamin sklepu internetowego jest ważny, przejdźmy do kolejnych kroków, które pomogą stworzyć ten dokument jak najlepiej.

1. Określ zakres regulaminu i podziel dokument na sekcje

Dobry regulamin sklepu internetowego powinien określać zasady korzystania ze strony, a także warunki dokonywania zakupów w e-sklepie. Dodatkowo, aby ułatwić jego przeglądanie i weryfikację, powinien zostać podzielony na osobne sekcje, opisujące szczegółowo wybrane zagadnienie. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku bardziej rozbudowanych dokumentów. Oto niektóre z zagadnień, które powinieneś koniecznie uwzględnić regulaminie.

 1. Zakres oferty - wskaż jaki rodzaj produktów lub usług oferujesz; określ to jasno, aby klienci wiedzieli, czego mogą się spodziewać.
 2. Proces składania zamówienia - opisz, w jaki sposób klient może dokonać zakupu, jakie są dostępne opcje płatności i jakie są kolejne kroki po jego dokonaniu.
 3. Dostawa i koszty wysyłki - określ zasady dostawy, tzn. sposób i czas dostawy oraz koszty związane z przesyłką.
 4. Zasady zwrotów i reklamacji - wyjaśnij czytelnie, jakie procedury obowiązują w przypadku zwrotu towarów i reklamacji w Twoim sklepie internetowym.
 5. Polityka prywatności - opisz, jakie dane zbierasz od klientów i w jaki sposób są one przez Ciebie wykorzystywane. Musisz również poinformować klientów o ich prawach związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z RODO.
 6. Warunki korzystania ze strony internetowej - określ zasady, dotyczące korzystania ze strony sklepu internetowego, zasady komunikacji, pobierania i wykorzystywania materiałów itp.
 7. Postanowienia końcowe - zawrzyj informacje dotyczące prawa właściwego do rozstrzygania sporów oraz inne ważne dla konsumenta postanowienia, które nie zostały wcześniej poruszone.

2. Zapoznaj się i zrozum obowiązujące prawo

Musisz znać i rozumieć swoje zobowiązania, wynikające w szczególności z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku ochronie praw konsumentów, z późniejszymi zmianami, ale także te, związane z ochroną danych osobowych i innymi regulacjami, które mogą dotyczyć Twojego e-biznesu. Jest to istotne, aby zapewnić zgodność z przepisami i uniknąć problemów prawnych w przyszłości.

3. Język i styl

Dobry regulamin sklepu internetowego powinien być napisany w jasny i zrozumiały sposób. Unikaj prawniczych żargonów i długich zdań. Dostosuj język do grupy docelowej, ale jednocześnie zachowaj precyzję. Jeśli prowadzisz międzynarodowy sklep internetowy, rozważ dostarczenie regulaminu w różnych językach.

4. Konsultacja z ekspertem prawnym

Jeśli nie jesteś pewien, jakie postanowienia powinny znaleźć się w regulaminie lub potrzebujesz pomocy w dostosowaniu go do konkretnych wymogów prawnych, warto skonsultować się z ekspertem, specjalizującym się w prawie e-commerce.

5. Aktualizacje i monitorowanie

Prawo ulega zmianie, dlatego Twój regulamin sklepu internetowego nie jest dokumentem statycznym. Powinieneś regularnie monitorować zmiany w poszczególnych aktach prawnych i regulacjach, dotyczących Twojego e-biznesu i na tej podstawie aktualizować regulamin sklepu internetowego. Pamiętaj również, że konsumentów należy informować o zmianach w regulaminie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przykładowy zakres informacyjny, który zawiera dobry regulamin sklepu internetowego

Przyjmuje się, że dobrze przygotowany regulamin e-sklepu zawiera pewne istotne elementy. Powinieneś je zatem przewidzieć w swoim dokumencie. Należą do nich m. in.:

 • pełne dane identyfikacyjne i kontaktowe właściciela e-sklepu - konsument powinien mieć do nich łatwy dostęp i powinny być one pełne i rzetelne,
 • dokładny i sprecyzowany opis sprzedawanych produktów lub usług - każdy sprzedawca powinien w sposób precyzyjny określić, co stanowi przedmiot sprzedaży w jego e-sklepie,
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną (techniczne i formalne) - należy określić parametry sprzętowe, umożliwiające współpracę ze sklepem oraz te dotyczące sposobu zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • informacje i wytyczne dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO - zakres i cel przetwarzania danych, wskazanie wymaganych danych osobowych i teleadresowych, niezbędnych do zawarcia umowy, przy jednoczesnym potwierdzeniu, że dane te będą w odpowiedni sposób chronione,
 • informacja o dostępnych metodach dokonywania płatności, co do formy i czasu,
 • wskazanie wszelkich dodatkowych opłat, które zwiększają cenę zamówionych przez konsumenta produktów, a nie są dla niego dostępne z poziomu karty produktowej (np. cło, podatek, recycling itp.),
 • określenie kosztów dostawy, dostępnych w tym zakresie metod i czasów doręczeń,
 • informację o zawężeniu zakresu odpowiedzialności sprzedającego za towar, tzn. w jakim stopniu odpowiada on za niedostarczenie, zagubienie lub zniszczenie przesyłki przez podmiot, który ją dostarczał, a także za ewentualne uszkodzenia, które powstały w trakcie dostawy do konsumenta,
 • wskazanie wymaganych informacji o możliwości rozwiązania ewentualnego sporu na platformie ODR (wspólnotowej instytucji pozasądowego rozwiązywania sporów) wraz z umieszczeniem na stronie e-sklepu wyraźnego odnośnika do tej platformy,
 • informację o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru; pamiętaj, że brak takiej informacji powoduje, że prawo to wygaśnie dopiero po upływie 12 miesięcy,
 • opis procedury postępowania reklamacyjnego
 • odniesienie do czytelnie opisanej polityki zwrotów, w tym informacji kto ponosi koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru; pamiętaj, że jeśli zdecydujesz, że to konsument ponosi koszt przesyłki zwrotnej, musisz go o tym poinformować.

Korzystając z usługi Wygodne Zwroty, masz możliwość wyboru spośród 3 dostępnych modeli płatności za przesyłkę zwrotną, co jest dla Twojego sklepu bardzo korzystne. Sprawdź sam!

Podsumowanie

Tworzenie jak najlepszego regulaminu to kluczowy element prowadzenia działalności online. Odpowiednio przygotowany regulamin sklepu internetowego będzie chronił Twoje interesy jako sprzedawcy, a jednocześnie budował zaufanie konsumentów i pomagał spełniać niezbędne wymogi prawne. 

Pamiętaj, że jest to dokument dynamiczny, który może wymagać aktualizacji w związku ze zmianami przepisów prawnych, ale także wraz z rozwojem Twojego e-biznesu. Zadbaj zatem o czytelność i zrozumiałość informacji, a także dostosuj regulamin sklepu internetowego do specyfiki prowadzonej działalności. Ostatecznie, transparentne i uczciwe zasady to klucz do budowy trwałych relacji z klientami w e-commerce.

Często zadawane pytania