Prawa Autorskie

Copyright Allekurier sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz ich układ, jak również inne publikowane tutaj informacje są chronione prawem autorskim i innymi prawami o ochronie własności intelektualnej. Bez zgody Allekurier nie mogą być one kopiowane w celach komercyjnych bądź w celu przekazania ich innym osobom, zmieniane ani wykorzystywane na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe firmy Allekurier zawierają również materiały, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, mających na celu ułatwienie identyfikacji osoby trzeciej, do którego ma zostać zrealizowany zwrot i nie stanowi potwierdzenia nawiązania przez Allekurier współpracy z tą osobą, a prawa do nich przysługują osobom trzecim. Wszelkie zgłoszenia dotyczące zamieszczonych materiałów należy kierować na adres e-mail: oferta@allekurier.pl. W sposób wyraźny zastrzegamy sobie wszelkie prawa ochronne (zwłaszcza prawa autorskie, prawa własności znaków towarowych i wzorów użytkowych). Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody zabrania się reklam z odniesieniem do naszej firmy.